ΤΙΝΟΣ ΕΙΣΑΙ;

Το «Τίνος Είσαι;» αναφέρεται στον αυτοπροσδιορισμό της 3ης και 4ης γενιάς των ανθρώπων που δημιούργησαν και διαμόρφωσαν την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

ΤΙΝΟΣ ΕΙΣΑΙ;

 

Το  «Τίνος Είσαι;» αναφέρεται στον αυτοπροσδιορισμό της 3ης και 4ης γενιάς των ανθρώπων που δημιούργησαν και διαμόρφωσαν την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα ερευνά το πως μέσα από τις καθημερινές ιστορίες, τα ακούσματα και τις μνήμες των προγόνων τους οι νέοι της πόλης γνωρίζουν την ιστορία της πληθυσμιακής ή της εθνοτικής ομάδας στην οποία ανήκουν και στο πως διαμορφώνουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι νέοι της Αλεξανδρούπολης, οι απόγονοι των πρώτων κατοίκων και των προσφύγων που δημιουργήσαν την πόλη, μέσω της προσωπικής τους εμπλοκής, να γνωρίσουντόσο τα κοινά όσο και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της ποικιλομορφίας των πολιτισμών που ενυπάρχουν στην πόλη την οποία ζουν. Στόχος μας είναι μέσω της αναβίωσης του πολιτισμικού παρελθόντος τους, να εμπλακούν προσωπικά με την έννοια της προσφυγιάς και να κατανοήσουν τις κοινές ιστορίες που ενώνουν όσους αναγκάζονται να αφήσουν τις πατρογονικές τους εστίες λόγο της βίας, των συρράξεων και της οικονομικής εξαθλίωσης.

Με τη χρήση της φωτογραφίας, των βίντεο – μαρτυριών, της μουσικής, και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιθυμούμε οι νέοι της πόλης να αναστοχαστούν επάνω στην έννοια της ταυτότητας, του προσφυγικού τραύματος και στη σημασία της διατήρησης της μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με το παραχθέν υλικό, δημιουργήθηκε μια εικαστική έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης από τις 13 Αυγούστου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. 

ΤΙΝΟΣ ΕΙΣΑΙ;

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΧΑΤΖΗΛΙΔΗΣ

Φωτογραφία, Έρευνα, Οργάνωση Παραγωγής

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΔΟΥ

Φωτογραφία, Επικοινωνία Έργου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Βίντεο, Μοντάζ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ

Ακαδημαϊκή Επίβλεψη

ΑΓΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Follow Us

Copyright © 2021 Art Traces - All Rights Reserved